Forside

Velkommen til introprojektet.

Fra marts 2012 er en forsøgsperiode begyndt, hvor et antal præstestillinger i udvalgte stifter tilbydes efteruddannelse på særlige vilkår. Projektet forventes afsluttet marts 2014.

Projektet har flere formål, som her gengives i kort form

  • Afkortning af præsternes obligatoriske efteruddannelse fra de nuværende fire til tre år
  • Kontakt til nye præster straks fra start i embede
  • Etablering af et lokalt funderet arbejdsfællesskab med kolleger fra provstiet i prædikengrupper
  • Mulighed for et vist omfang af individuel tilrettelæggelse efter de behov, den enkelte præst har og de særlige udfordringer, det enkelte embede rummer
  • Løbende telefonisk kontakt med kontaktperson i FIP i den første periode i embede.
  • Inddragelse af lokale ressourcepersoner udover præster.

Projektet er et pilotprojekt under FIP – Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse

 Hjemmesiden har et dobbelt formål.

1) At give generel information om projektet og projektets forløb til dem, der måtte være interesseret.

2) At fungere som forum for de tilmeldte nyansatte præster samt de grupper af lokale præster i provstierne, som medvirker i projektet. Denne del er kun tilgængelig for registrerede brugere.

 

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.